התנדבות מחו"ה אלון

שיעור  רב שיח עם המתנדב דדו

טיול בסאפרי רמת גן

יוסי וידר בביקור

ערן בשיעור ציור

פעילות במחו"ה אלון 

ערן בחזרות עם גבי שדה

שיעור ציור רבקה

ניסים שעור ציור

פעילות יצירה

נסי שיעור אפייה 

שעור ציור יקיר

Product 01

Product 01

Product 01

ערן ציור

ערב התרמה 

נסי ציור

מחו"ה אלון

ליאורציור

ערן מכין סלט

שעור ציור