פעולות השמה

מלון דונה גרציה

מלון רימונים

שניצליה במתחם צמח